Medisch onderzoek (initeel/renewal/revalidation)

Tijdens het onderzoek voor de medische licentie zal de arts samen met u, uw medische voorgeschiedenis overlopen en u bevragen over uw huidige medische (fysieke en mentale) situatie. Daarnaast zal er een uitgebreid algemeen medisch onderzoek gebeuren. Ook enkele technische onderzoeken (bloedname, urine onderzoek, hartonderzoek,…) kunnen gevraagd of uitgevoerd worden. De frequentie en uitgebreidheid hangt af van de aangevraagde klasse, uw leeftijd en of het een initieel onderzoek, een verlenging of een hernieuwing betreft. Soms is het noodzakelijk dat u naar een collega specialist verwezen wordt voor bijkomend onderzoek.

Onderaan deze pagina vindt u een tabel met aangewezen onderzoeken afhankelijk van het type licentie en de leeftijd (N.B. wanneer geïndiceerd kunnen alle onderzoeken afzonderlijk gevraagd worden door de arts):

Wat breng je mee?

 • Uw huidig medisch certificaat (niet van toepassing bij een initieel onderzoek)
 • Uw vliegvergunning (niet van toepassing bij initieel onderzoek)
 • Uw geldige identiteitskaart
 • Indien u een bril of lenzen draagt: uw bril, reserve bril en recent bril voorschrift (<2 jaar oud)
 • Zo van toepassing: beschikbare medische verslagen ivm uw voorgeschiedenis
 • Zo van toepassing: uw, al dan niet voorschrift plichtige, thuismedicatie
 • Zo van toepassing: een, door uw oogarts ingevuld, oogheelkundig onderzoeksrapport

Tabel met onderzoeken

Initieel Verlenging
Hemoglobine Ja Ja
Bloedname lipiden
Ja Bij eerste onderzoek na 40 jaar
Urine onderzoek Ja Ja
Spirometrie Ja Op indicatie
ECG Ja
 • <30 jaar: Elke 5 jaar;
 • ≥30 jaar: Elke 2 jaar;
 • ≥40 jaar: jaarlijks;
 • Vanaf 50 jaar: bij elke hernieuwing of verlenging
Specialist cardioloog Op indicatie Bij het eerste onderzoek vanaf 65 jaar en elke 4 jaar daarop volgend
Audiogram Ja
 • <40 jaar: elke 5 jaar;
 • >40 jaar: elke 2 jaar
Tympanometrie of equivalent Ja Op indicatie
NKO onderzoek Ja Ja
Oogonderzoek Oogarts + kleurenzicht + voorschrift bril zo aanwezig Oogarts OF routine controle + kleurenzicht + voorschrift bril zo aanwezig