EASA Klasse 1

 • 12 maanden
 • 6 maanden:
  • Vanaf de leeftijd van 40 jaar voor piloten van Single-pilot commercial air transport operations
  • Vanaf de leeftijd van 60 jaar

EASA Klasse 2

 • 60 maanden
 • ≥40 jaar: 24 maanden
 • ≥50 jaar: 12 maanden

EASA Klasse 3

 • 24 maanden
 • ≥40 jaar: 12 maanden

EASA Klasse 4

 • 60 maanden
 • ≥40 jaar: 24 maanden

EASA LAPL

 • 60 maanden
 • ≥40 jaar: 24 maanden

EASA Cabin Crew

 • Maximaal 60 maanden

Enkele belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

 • De datum voor geldigheid wordt voor een initieel onderzoek of een hernieuwing altijd genomen vanaf het medisch onderzoek. Voor een verlenging geldt de datum van verval van de oude licentie.
 • Deze tabel met geldigheidsduur is indicatief en afhankelijk van bijkomende beperkingen op uw licentie.
 • Draagt u een bril? Dan moet u altijd een reserve hebben. Dit moet een bril zijn met niet gekleurde glazen, een zonnebril is dus niet geldig!
 • Uiteraard mag u de taken en verantwoordelijkheden van Uw certificaat niet uitoefenen onder invloed van drugs of alcohol.
 • Wanneer u meer dan 21 kalender dagen arbeidsongeschikt bent omwille van medische redenen (fysiek of mentaal), moet u uw medisch certificaat terugsturen naar de arts (aeromedical examiner, AME) of het medisch centrum (aeromedical center, AeMC) dat de licentie uitschreef. De geldigheid vervalt dan ook tot positief advies van een AME, na medisch onderzoek.

Wanneer contact opnemen met uw AME?

U kan uw huidig medisch certificaat laten verlengen vanaf 45 dagen voor de vervaldatum. Indien u uw certificaat wilt laten vernieuwen, vroeger dan 45 dagen voor de vervaldatum of wanneer het certificaat vervallen is, zal een hernieuwingsonderzoek moeten worden uitgevoerd.

U dient zo snel mogelijk contact te nemen met uw aeromedical examiner (AME) in één van de volgende situaties. U mag dan ook de taken verbonden aan uw licentie niet meer uitvoeren tot na positief advies van uw AME!

 • Bij achteruitgang van uw medische toestand door ziekte (mentaal of fysiek) of ander letsel
 • Bij opstart van nieuwe, al dan niet, voorgeschreven medicatie
 • Bij noodzaak tot opstart van medische behandeling, heelkundige ingreep of andere behandelingen of ingrepen
 • Bij zwangerschap
 • Bij opname in het ziekenhuis of polykliniek
 • Wanneer er voor het eerst lenzen of een bril worden voorgeschreven

In geval dat u zwanger bent is het mogelijk te blijven vliegen, na positief advies van uw aeromedical examiner (AME).

 • Voor Klasse 1 certificaten kan dit tot aan het einde van de 26ste week van de zwangerschap met een OML beperking EN na positief advies van uw gynaecoloog en AME.
 • Voor Klasse 2 kan dit tot aan het einde van de 26ste week van de zwangerschap, na positief advies van uw gynaecoloog en AME.
 • Voor LAPL kan dit tot aan het einde van de 26ste week van de zwangerschap, na routine opvolging en positief advies van uw AME.
 • Voor Cabin Crew: tot aan het einde van de 16de week van de zwangerschap, na positief advies van uw gynaecoloog en AME.