Medisch onderzoek (initeel/renewal/revalidation)

Tijdens het onderzoek voor de medische licentie zal de arts samen met u, uw medische voorgeschiedenis overlopen en u bevragen over uw huidige medische (fysieke en mentale) situatie. Daarnaast zal er een uitgebreid algemeen medisch onderzoek gebeuren. Ook enkele technische onderzoeken (bloedname, urine onderzoek, hartonderzoek,…) kunnen gevraagd of uitgevoerd worden. De frequentie en uitgebreidheid hangt af van de aangevraagde klasse, uw leeftijd en of het een initieel onderzoek, een verlenging of een hernieuwing betreft. Soms is het noodzakelijk dat u naar een collega specialist verwezen wordt voor bijkomend onderzoek.

Onderaan deze pagina vindt u een tabel met aangewezen onderzoeken afhankelijk van het type licentie en de leeftijd (N.B. wanneer geïndiceerd kunnen alle onderzoeken afzonderlijk gevraagd worden door de arts):

Wat breng je mee?

 • Uw huidig medisch certificaat (niet van toepassing bij een initieel onderzoek)
 • Uw vliegvergunning (niet van toepassing bij initieel onderzoek)
 • Uw geldige identiteitskaart
 • Indien u een bril of lenzen draagt: uw bril, reserve bril en recent bril voorschrift (<2 jaar oud)
 • Zo van toepassing: beschikbare medische verslagen ivm uw voorgeschiedenis
 • Zo van toepassing: uw, al dan niet voorschrift plichtige, thuismedicatie
 • Zo van toepassing: een, door uw oogarts ingevuld, oogheelkundig onderzoeksrapport

Beroepsprocedure

Indien u het niet eens bent met de uitkomst van het onderzoek, kunt u altijd in beroep gaan tegen de beslissing van uw aeromedical examiner. Dit kan bij het directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit. De beroepsprocedure is betalend.

Tabel met onderzoeken

EASA Klasse 1
EASA Klasse 2
Klasse 4 NAT
EASA LAPL
EASA Cabin Crew
Initieel Verlenging
Hemoglobine Ja Ja
Algemeen Bloedonderzoek Ja Bij eerste onderzoek na 40 jaar
Urine onderzoek Ja Ja
Spirometrie Ja Op indicatie
ECG Ja
 • <30 jaar: Elke 5 jaar;
 • ≥30 jaar: Elke 2 jaar;
 • ≥40 jaar: jaarlijks;
 • Vanaf 50 jaar: bij elke hernieuwing of verlenging
Specialist cardioloog Op indicatie Bij het eerste onderzoek vanaf 65 jaar en elke 4 jaar daarop volgend
Audiogram Ja
 • <40 jaar: elke 5 jaar;
 • >40 jaar: elke 2 jaar
Tympanometrie of equivalent Ja Op indicatie
NKO onderzoek Ja Ja
Oogonderzoek Oogarts + kleurenzicht + voorschrift bril zo aanwezig Oogarts OF routine controle + kleurenzicht + voorschrift bril zo aanwezig

 

Initieel Verlenging
Hemoglobine Op indicatie Op indicatie
Algemeen Bloedonderzoek Op indicatie Op indicatie
Urine onderzoek Ja Ja
Spirometrie Op indicatie Op indicatie
ECG Ja
 • Tijdens eerste onderzoek na 40 jaar
 • ≥50 jaar: elke 2 jaar
Specialist cardioloog Op indicatie Op indicatie
Audiogram Ja bij instrument rating Met instrument rating:
 • <40 jaar: elke 5 jaar
 • >40 jaar: elke 2 jaar
Tympanometrie of equivalent Op indicatie Op indicatie
NKO onderzoek Ja Ja
Oogonderzoek Oogarts OF routine controle + kleurenzicht + voorschrift bril zo aanwezig Oogarts OF routine controle + kleurenzicht zo nodig + voorschrift bril zo aanwezig

 

Initieel Verlenging
Hemoglobine Op indicatie Op indicatie
Algemeen Bloedonderzoek Op indicatie Op indicatie
Urine onderzoek Ja Ja
Spirometrie Op indicatie Op indicatie
ECG Ja ≥40 jaar: elke 2 jaar
Specialist cardioloog Op indicatie Op indicatie
Audiogram Op indicatie Op indicatie
Tympanometrie of equivalent Op indicatie Op indicatie
NKO onderzoek Ja Ja
Oogonderzoek Oogarts OF routine controle + kleurenzicht zo night rating + voorschrift bril zo aanwezig Oogarts OF routine controle + kleurenzicht zo night rating + voorschrift bril zo aanwezig

 

Initieel Verlenging
Hemoglobine Op indicatie Op indicatie
Algemeen Bloedonderzoek Op indicatie Op indicatie
Urine onderzoek Ja >50 jaar: jaarlijks
Spirometrie Op indicatie Op indicatie
ECG Ja Op indicatie
Specialist cardioloog Op indicatie Op indicatie
Audiogram Op indicatie Op indicatie
Tympanometrie of equivalent Op indicatie Op indicatie
NKO onderzoek Ja ≥50 jaar: jaarlijks
Oogonderzoek Oogarts OF routine controle + kleurenzicht zo night rating + voorschrift bril zo aanwezig ≥50 jaar: jaarlijks

 

Initieel Verlenging
Hemoglobine Op indicatie Op indicatie
Algemeen Bloedonderzoek Op indicatie Op indicatie
Urine onderzoek Ja Ja
Spirometrie Op indicatie Op indicatie
ECG Op indicatie
 • Op 40 jaar
 • Vanaf 50 jaar en dan elke 5 jaar (elke 2 jaar bij cardiovasculaire risicofactoren)
Specialist cardioloog Op indicatie Op indicatie
Audiogram Ja Op indicatie
Tympanometrie of equivalent Ja Op indicatie
NKO onderzoek Ja Ja
Oogonderzoek Screenend + kleurenzicht Screenend + kleurenzicht