Hier vindt u zo transparant mogelijk de tarieven van de verschillende medische keuringen en onderzoeken. Het betreft hier enkel de onderzoeken uitgevoerd door dr. Kremer. Soms is het noodzakelijk dat u bijkomende consultaties neemt bij bijvoorbeeld een oogarts of cardioloog. Deze kosten zijn uiteraard te bespreken met de desbetreffende specialist en worden hier dus niet vermeld. Indien u twijfelt of een bijkomend consult bij een andere specialist noodzakelijk is, mag u steeds contact met ons opnemen.

Initiële licentie of hernieuwing
(prijs incl. de noodzakelijke onderzoeken, excl. eventuele kosten labo)

EASA Klasse 2 180€
EASA LAPL 180€
Klasse 4 NAT 180€
EASA Cabin Crew 180€

Verlenging licentie
(prijs enkel medisch onderzoek, excl. eventuele technische onderzoeken, excl. eventuele kosten labo)

EASA Klasse 1 Binnenkort
EASA Klasse 2 120€
EASA LAPL 120€
Klasse 4 Nat 120€
EASA Cabin Crew 120€

Tussentijds consult of Fit-to-Fly
(prijs enkel medisch onderzoek, excl. eventuele technische onderzoeken, excl. eventuele kosten labo)

Tussentijds consult 60€
Fit-To-Fly 60€

Technische onderzoeken
(zo van toepassing)

ECG 30€
Spirometrie 30€
Audiometrie 30€

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling – BTW niet toepasselijk