Veilig op reis als passagier

Voor de meeste mensen houdt vliegen geen bijzondere medische gevaren in. Bent u zich echter bewust van een medisch probleem, dan kan het nuttig zijn advies in te winnen van een arts met ervaring in luchtvaartgeneeskunde.

Een medische beoordeling  is ook noodzakelijk en zal door de maatschappij waarmee u reist gevraagd worden, in één van de volgende gevallen:

  • U bent ziek en mogelijk besmettelijk voor anderen of de kiem kan overdraagbaar zijn
  • Er kan gevaar of ongemak ontstaan voor uw medepassagiers omwille van uw medische (fysieke of mentale toestand) toestand
  • Wanneer er een risico is voor de veiligheid of de stiptheid van de vlucht. Hieronder vallen ook de risico’s voor het uitwijken van de vlucht of een ongeplande landing
  • Wanneer u niet voor uzelf kunt zorgen of wanneer u assistentie nodig heeft
  • Wanneer uw medische toestand achteruit kan gaan omwille van de vlucht

Deze medische beoordeling zal door de maatschappij altijd slechts als een noodzakelijk advies gezien worden. De definitieve beslissing of u mag vliegen ligt altijd bij de maatschappij zelf.

Bij Dr. Kremer kan u terecht voor een advies en de noodzakelijke documenten zoals voorzien door de IATA (‘International Air Transport Association’) waarop de meeste luchtvaartmaatschappijen zich baseren.