Indien u een afspraak wenst te maken voor een vliegmedische keuring, een Fit-To-Fly advies of een tussentijds consult ikv uw medische licentie, neemt u best telefonisch contact op met Dr. Kremer via +32 489 85 55 86. Op deze manier kan de ernst, dringendheid en uitgebreidheid van uw dossier ingeschat worden en zodus een correcte planning gemaakt worden met voldoende tijd voor de consultatie. Het is mogelijk dat Dr. Kremer op dat moment al enkele medische vragen zal stellen om een tijdsinschatting te maken en u richting te geven in welke documenten u moet voorzien tijdens de consultatie om alles vlot te laten verlopen.

Mogelijk zal een collega huisarts van de praktijk Quarebbe of de secretaresse u gegevens noteren. Dr. Kremer contacteert u dan zo snel mogelijk terug om het bovenstaande met u te bespreken en een afspraak te maken.

U kunt ook altijd een bericht versturen met uw gegevens via ons contactformulier. Medische vragen zullen echter nooit via email beantwoordt worden (GDPR wetgeving). Voor dringende medische problemen neemt u best contact met uw huisarts of bij zeer dringende problemen met het noodnummer 112.